10 دلایل اجرای نما اتلاف وقت است

چوب یکی از مصالح قدیمی می باشد و طرفدار زیادی برای طراحی نما را نیز دارد. عوض کردن ابعاد بازشوهای نما مانند پنجره ها، تلفیق مصالح مختلف، ترکیب المان های افقی و عمودی در نما برای تاکید بیشتر همه از جمله کارهایی است که می توان برای ایجاد سیالیت و پویایی در نمای ساختمان استفاده کرد. وی تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی میتواند در تعمیق آموزشهای مهندسی و حرفهای، تخصصی کردن این آموزشها، ایجاد دورههای بورد تخصصی در زمینه های مختلف مثل طراحی و کاربرد جزئیات ساختمانی، طراحی نقشه های فاز ۲ و طراحی نما نقش آفرینی کند. اما باید به این نکته توجه کنید که نورپردازی ها باید به گونه ای صورت بگیرند که خیلی خیره کننده نباشند و بر طراحی نمای ساختمان تاکید داشته باشند. آنها در برابر معابد صخرهای خود هم حیاطی به عنوان حصار ایجاد میکردند؛ ولی یونانیها و تاحدی رومیها، معبدهای خود را با الگو گرفتن از کلبههای چوبی به صورت منفرد بنا مینمودند این نیز در حالیست که آنها هم با ایجاد مفصلی بین فضای بسته و باز ردیف ستونهایی، جهت ایجاد فضایی نیمه باز میساختند که به سختی میتوان معنای امروزی «نما» را به آنها نسبت داد. زیباسازی فضای شهری از موضوعات مهمی است که در حال حاضر اهمیت زیادی پیدا کرده است. C​onte nt was g enerated wi th G SA  Content Gener at​or D emov​ersion.

نحوه اجرای نمای سرامیک خشک

همان طور که دیدید، در سطرهای بالاتر به شکلی مفصل در رابطه با فواید و علت پرطرفدار بودن نمای سیمانی بحث کردیم؛ حال در این بخش قصد داریم معایب این نما را برای شما عزیزان بیان کنیم، با ما همراه باشید. اما با در نظر گرفتن فرهنگ و اقلیم هر منطقه و همچنین توجه به مسائل زیست محیطی، ایمنی، سرعت اجرا و داوم نما و این که نماها اساسا در معرض شرایط محیطی و آب و هوایی مختلف قرار می گیرند و اینکه همه روزه مصالح مصنوعی و یا ترکیبی جدیدی روانه بازار می شود؛ انتخاب نوع نما را برای بکارگیری در انواع ساختمان ها تحت تاثیر قرار داده و در واقع تا حدودی تصمیم گیری را برای انتخاب یک نمای زیبا و در عین حال ایمن و با دوام مشکل می سازد. این نوع قوسها که به اسامی شاخ بزی ویاپنج وهفت ویا هشت قسمتی و غیره نیزرایج میباشد معمولاً به وسیله دو شعاع و دو مرکز رسم میگردد وبر حسب خیز قوس دارای شعاع و مرکزهای متفاوت میباشد . زیرسازی منصوب خشک سرامیک، متشکل از پروفیل های قائم و براکت های اتصال می باشد که این پروفیل ها و براکت ها از آلیاژ آلومینیوم با دست كم كلفتي ۲ میلی متر تشکیل شده است . Po᠎st has be​en g en​er at᠎ed ​with t he  help  of G SA Content Gene​ra᠎tor DE MO​!

نصاب نمای سرامیک خشک

این سیالیت و پویای را بهرش های مختلف می توان در نمای ساختمان شرکت اجرای نمای سرامیک خشک به وجود آورد. قیمت اجرای نمای کامپوزیت ساختمان به چه عواملی بستگی دارد؟ قیمت نصب نمایکامپوزیت نما به موارد مختلفی بستگی دارد. بر روی کار باتوجه به طرح نهایی ریسمان کشی کرده و شیشه ها را با توجه به ریسمان بر روی کار نصب می کنیم.حال مخلوط سنگ دانه ها و پودر سنگ و سیمان سفید با توجه به رنگ نهایی کار با هم مخلوط کرده و یک ملات یکنواختی را آماده کرده و با تخته ماله بر روی کار مابین شیشه ها را پر می کنیم.بعد از زمان حدود ۲۰ دقیقه که سیمان گیرش اولیه پیدا کرد با فرچه یا ابر خیس روی کار را شسته تا سیمان روی سنگ دانه ها پاک شود و سنگ دانه ها نمایان شوند.شاید لازم باشد در چندین مرحله این کار را تکرار کنیم. مفهوم نمای دو پوسته از اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی، توانست در بین تفکرات جامعه معماران رشد تسریع کننده ای را تجربه کند که این موضوع دسترسی به نما های تمام شیشه را برای بهبود زیبایی و نفوذ نور روز را بدون مختل كردن عملکرد سیستم حرارتی بنا ممکن می ساخت. براي جلوگيري از نفوذ رطوبت به ديوار، جزئیات در اطراف بازشو ها باید زهکشی، تهویه و یکپارچگی سیستم را فراهم سازد.

چون نمای ساختمان حداقل منفذ را به بیرون داشت جلوی باد و باران، گرما و سرما و نفوذ عوامل حیوانی و انسانی را میگرفت، ولی ساختمان را از نور و تهویه لازم محروم میکرد. ساختمانهای مسکونی دیوارهای محکم و یکپارچهای محصور شده بودند که با حداقل نفوذی به بیرون بدنه تشکیل یک فضای عمومی را میدادند و نماسازی برای ساختمانهای مسکونی به مفهوم امروز آن نبود. در اروپا، فرایند تقویت درون و بیرون سیری پیوسته و روبه افزایش داشت و بعد از عکسالعمل شدید ساکنین دوباره متعادل شد. در مقابل اشعه افتاب بسیار مقاوم است . نماي ساختمان در تعریف و شکل دهی شهر نقش بسیار مهمی ایفا می کند، بنابر این در نماي ساختمان ها باید به مساله همگونی نماي شهري توجه بسياري داشت، زیرا اگر نماي هر سا ختمان را بی توجه به بافت شهر و بدون در نظر گرفتن ساختمان هاي همجوار طراحی کنیم ، نا همگونی غیر قابل جبرانی را در سطح شهر رواج می دهیم و با این عمل، بی هویتی و تضاد شهري ناخواسته گسترش می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید