آنچه پنتاگون می تواند در مورد اجرای نما به شما بیاموزد

انواع سرامیک خشک نما که با عنوان نمای پرچلین نیز شناخته میشود، یکی از جدیدترین و مدرنترین سبکهای اجرای نما در جهان است. یکی از عواملی که نیاز به سیستم اجرای نمای خشک را ایجاد کرده است سخت بودن اجرا و همچنین مشکلات متعدد در اجرا بود که در اجرای نمای سنتی و ملاتی وجود داشت به عنوان مثال یکی از مشکلات رایج در این روش ریختن نما در اثر عوامل متفاوتی بود از طرفی دیگر با پیشرفت تکنولوژی و توسعه تولیدات محصولات مورد استفاده در نمای ساختمان ها و طراحی نما مدرن سبب شد که محصولاتی به روز و نوین تولید شود که هر یک دارای مزایا و ویژگی های خود می باشد . • تأمین آسایش روانی و در امان بودن نسبی از خطرات طبیعی نظیر سیل و همچنین آبهای جاریشده در سطح معابر سرامیک نمای خشک مجاور. • در مناطقی که سطح آب زیرزمینی بالایی دارند با بالاتر بردن تراز کف ساختمان از زمینهای مجاور، از عدم نفوذ رطوبت زیر ساختمان به کف طبقه همکف اطمینان حاصل میکنیم. نتیجه این امر آن است که برای کاهش تنشهای وارد بر خاک افزایش سطح تماس فونداسیون با خاک بهتنهایی کافی نیست؛ چراکه ممکن است به دلیل تمرکز بار دیوار در بخشهایی از فونداسیون، بار از طرف دیوار به تمام سطح فونداسیون منتقل نگردد و متعاقباً تمام سطح فونداسیون با خاک درگیر نشود. Th is a᠎rt᠎ic le h as be en gener​ated  with t᠎he ​help of behsaznama ​Co ntent  Gene​rator DEMO !

ی ساختمان که جذب آب بسیار کمی دارد، نوع فول بادی است.

اما آیا افزایش سطح مقطع دیوار در تمام طول و ارتفاع آن کار توجیهپذیری است؟ برای حل این مشکل میتوان علاوه بر عرض فونداسیون، عمق آن را نیز افزایش داد؛ اما ازآنجاییکه این افزایش عمق هزینههای زیادی به پروژه تحمیل میکند، عاقلانهتر آن است که سطح تماس دیوار با فونداسیون افزایش پیدا کند. اجرای نما در یزد : امروزه اجرای نما در یزد و کل ساختمان های دنیا علاوه بر زیبایی، برای افزایش انتقال نور خورشید، عایق صوت و حرارت، استحکام ساختمان، عدم عبور آب و باران و .. مورد استفاده قرار می گیرد. از گچ تنها در نگهداشتن شمشه استفاده میشود که باید با ضوابط مندرج در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان و استانداردهای ملی مربوطه، از جمله استاندارد ملی ایران (شماره 1-12015)، مطابقت داشته باشد. از آنجایی که یکی از اصلی ترین ویژگی های آجر نما انعطاف پذیری آن است، توانسته است در دنیای مدرن امروز خود را به طور کامل وفق دهد. یکی از انواع سرامیک نمای ساختمان که جذب آب بسیار کمی دارد، نوع فول بادی است. بدین صورت که اجزای مختلف نما را به صورت افقی و عمودی در محلی که می خواهید نصب کنید روی هم سوار نمایید. ᠎A rt​icle h᠎as ᠎be​en cre​at ed by behsaznama C᠎onte​nt Generator  DEMO.

نحوه اجرای نمای سرامیک خشک

ک با توجه به تجربه ساختوساز در منطقه و یا بر اثر فعالیتهای انسانی پیشین و انتقال خاک یا نخالههای ساختمانی از محل ثانویه به محل پروژه ممکن است که خاک زمین ساختگاه دستریز یا نرم باشد، در این صورت برای رسیدن به زمین سفت و بکر نیازمند به خاکبرداری هستیم. حال اگر چسبندگی نیز به خوبی صورت نگیرد، کاهش مقاومت برشی در این مقطع چشمگیر خواهد بود. از آنجاییکه بخش عمده ارتفاع کرسی چینی پایینتر از معابر مجاور و در تماس مستقیم با خاک و یا سایر مصالح پرکننده میباشد و نیز به دلیل خاصیت موئینگی مصالح مصرفی در کرسی چینی نظیر آجر و ملات، برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به اسکلت اصلی سازه که باعث خرابی فضای داخلی ساختمان و همچنین مرطوب شدن کف ساختمان میشود، سطح روی کرسی چینی را ایزوله میکنیم. مطابق با ضوابط مبحث هشتم، مشخصات ماسه مصرفی باید با موارد عنوانشده در مباحث ۵ و ۹ مقرارت ملی ساختمان مطابقت داشته باشد. ملات میتواند با ماسه ۰-۶ (ماسه صفر شش یا ماسه نرم با اندازه سنگدانه بین صفر تا شش میلیمتر) و یا ماسه شسته (دارای سنگدانه درشتتر و خاک کمتر نسبت به ماسه ۰-۶) آماده شود.

آجر مرسومترین مصالح مورداستفاده در کرسی چینی است.

ماسه شسته دارای مقاومت بیشتر و ماسه ۰-۶ با خاصیت خمیری بیشتر دارای قابلیت پرداخت مناسبتر میباشد. این آجر حین اجرای کرسی باید کاملاً خیس و زنجاب باشد (یعنی تمامی منافذ آجر از آب اشباع شده و توانایی جذب آب بیشتر نداشته باشد) تا شیره ملات مکیده نشود و چسبندگی بهخوبی اتفاق بیافتد. آجر مرسومترین مصالح مورداستفاده در کرسی چینی است. مرسومترین سیمان مورداستفاده در کرسی چینی سیمان پرتلند تیپ ۲ میباشد. بدیهی است که برای تحقق این امر افزایش سطح تماس فونداسیون با خاک مرسومترین روش میباشد. کارایی و کاربرد این نمای ساختمانی امروزه بسیار افزایش پیدا کرده و افراد زیادی نمای خشک را برای ساختمان خود انتخاب می کنند. بهمنظور درک بهتر و آشنایی شماتیک، در ادامه جزئیات اجرایی کرسی چینی را در دو زاویه دید متفاوت بررسی کرده و دیتایل نهایی آن ارائه میشود. از آنجاییکه کرسیچینی نیز از این قاعده مستثنا نیست، در ادامه شما را با نکات اجرایی این بخش از ساختمان آشنا خواهیم کرد. Th᠎is post has ᠎been c᠎re ated by behsaznama C​ontent Gen erat​or ​DE MO᠎.

دیدگاهتان را بنویسید