بهترین راه مطالعه اجرای نمای خشک

البته امکان متفاوت بودن چسب، ملات و درزبند در حالتهای مختلف وجود دارد. البته توجه داشته باشید که این به معنای تشکیل کف سرد در ساختمان نیست. دست انداز پنجره هایی که به حیاط مشرف هستند چنانچه تا 20 سانتی متر در نظر گرفته شود بسیار زیباتر است از پنجره هایی که دست انداز آن ها 60 سانتی متر در نظر گرفته می شود. نما خشک ساختمان با در نظر گرفتن متریال استفاده شده در اجرای آن به انواع مختلفی تقسیم می شود. از نظر اتصالات نیز میتوان انواع نمای خشک ساختمان را به دو دسته مشهود و نامشهود تقسیم کرد. ماهیت شکننده این ماده، ایجاد ترک در گذر زمان را غیر قابل اجتناب میکند. شکل جریان هوای داخل این محفظه نیز با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت ، بسته به نیاز آن منطقه قابل تعیین خواهد بود. به علاوه، این المانها برای ایجاد عایق حرارتی و صدا قابل استفاده هستند. در هر صورت، به کارگیری بتن اکسپوز برای کف، نیازمند بررسیهای زیاد و رعایت ملاحظات سازهای است. در صورت تمایل به نمای بتنی و عدم تمایل به ایجاد کف سرد میتوان از بتنهای اکسپوز دیوار به همراه کفپوشهای طرح بتن استفاده کرد. در کنار تمام مزایای معرفی شده برای بتنهای اکسپوز، محدودیتهایی نظیر ارزیابی ملاحظات سازهای، کهنه شدن، ضخامت زیاد، تخلخل، کف سرد و حساسیت به شرایط محیطی نیز وجود دارد که در ادامه به معرفی آنها میپردازیم.

قیمت اجرای نمای خشک

ضخامت تایلهای بتن اکسپوز، نسبت به کفپوشها و دیوارپوشهای دیگر بیشتر است. این تایلها معمولا با حداقل ضخامت 15 میلیمتر ساخته میشوند. این کار باعث بازگرداندن رنگ سطح به حالت اولیه میشود. نماهاي تماماً شيشه از دوران معماري مدرن به عنوان پوشش ساختمان¬ها به کار مي¬رفتند. مدلهای مختلف بتن اکسپوز با ابعاد و رنگهای بسیار متنوع، اجرای این پوشش بر روی سطح خارجی و داخلی هر سازهای را امکانپذیر میکند. در اجرای تمامی قطعات بر پایه سیمان باید مراقب باشیم که در صورت استفاده زیاد از سیمان احتمال ایجاد ترک را افزایش میدهیم، به همین جهت از اندود پر سیمان باید جلوگیری کنیم. همانطور که گفته شد، کاهش وزن ساختمان ارتباط مستقیمی با کاهش نیروی زلزله بر ساختمانها دارد و در جهت تذکرات و نکات ویژه آیین نامه زلزله ایران (۲۸۰۰) و دیگر آیین نامههای زلزله دنیا خواهد بود و طراحی زیرسازی ساختمان و مصالح هر نما بر اساس اصول طراحی استاندارد و منطبق با شرایط مندرج در آیین نامه ۲۸۰۰ ایران و اتصال به سازه اصلی ساختمان میباشد، بدان معنی که در هنگام وقوع زلزله، حرکات بخش نما و متعلقات مربوطه بصورت جداگانه با تغییر مکان جانبی سازه صورت میگیرد و این موضوع مانع ورقه شدن نما و سقوط قطعات آن به مانند نمای دوغابی خواهد شد و لذا باعث کاهش تلفات انسانی و دیگر خسارات ناشی از سقوط نما میگردد.

Th᠎is data was cre​ated ᠎with behsaznama C​on tent Genera᠎tor DEMO!

فیلم اجرای نمای خشک

در سیستم نمای خشک ،متریال نما توسط زیر سازی های آلومینیومی و بدون استفاده از نیروی چسبندگی بر روی سازه اصلی اعمال شده که باعث طولانی شدن عمر نما می شود و در صورت نصب صحیح و مهندسی این اطمینان را به شما خواهد داد که در شرایط سخت نیز به هیچ وجه سقوط نخواهد کرد. همچنین در اثر تابش نور خورشید این آلودگیها در منافذ این نماها رسوخ میکند و ظاهر ناخوشایندی را به وجود میآورد. در صورت نیاز میتوان پنلهای بتن اکسپوز را به همراه سیستمهای گرمایش از کف اجرا کرد. از اینرو، پرداخت مجدد، مشکلی را برای ظاهر تایلهای رنگی به وجود نمیآورد. اوصل اجرای نمای سنگ ساختمان در اسکوپ کردن با ایجاد یک سری شیار بر پشت سنگ نما و پس از آن بسته شدن شیارها با آرماتور بندی گالوانیزه برای تماس بیشتر سطح سنگ با دوغاب و احتمال ریزش کمتر همراه است. در این روش قطعات فلزی از جنس گالوانیزه که به شکل زیر آماده شده و خریداری میشوند، توسط چسب دو جزیی یا چسب سنگ به پشت سرامیک یا سنگ چسبانده شده و این اسکوپها بعد از سفت شدن و اجرای قطعات سنگ و سرامیک با ملات پشت نما درگیر میشوند.

نحوه اجرای نمای خشک ساختمان

روش اجرای تر یا دوغاب روشی سنتی و متداول در ایران است که سطح نما چیده شده و دوغاب پشت سنگ ریخته میشود. نمای خشک سنگی، نمای خشک آجری، نمای سرامیکی، شیشهای، فلزی، کامپوزیت و حتی چوب از جمله نماهای خشک متداول در انواع ساختمانها هستند. چارچوب نگهدارنده : از مواد مختلفی مانند چوب آغشته فولاد یا آلومینیوم می توان برای ساخت قابی استفاده کرد که به عنوان نمای نگهدارنده استفاده می شود. نمای ساختمان، یکی از مهمترین المانهای طراحی برای مهندسان معماری به شمار میرود. بتن، به عنوان یکی از بادوامترین مصالح ساختمانی شناخته میشود. از اینرو، استفاده از پنلها و تایلهای بتن اکسپوز به عنوان نمای خارجی ساختمانهای موجود در شرایط آب و هوایی بسیار متغیر مناسب نیست. استفاده از این تایلها به عنوان پوشش کف میتواند میزان بارهای اعمال شده بر روی کف را افزایش دهد. اجرای نمای خشک آجر ، به دلیل عدم استفاده از ملات در آن، سبک است و در هنگام زلزله تا حد زیادی جلوی خسارت وارده را می گیرد.  Po st h as  been gen er at ed by behsaznama C᠎onte​nt Gen er ator  DE​MO !

جزئیات اجرای نمای سرامیک خشک

اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار بیشتر در مورد این مطلب لطفا به بازدید از وب سایت ما.

دیدگاهتان را بنویسید