حقایق ناشناخته درباره نحوه نصب نمای خشک توسط کارشناسان فاش شده است

در غیر اینصورت خطر سقوط قطعات نما وجود خواهد داشت. یکی از الزامات در طراحی نماي ساختمان، تحمل نما در مقابل ضربات در طول دوره بهره برداري است. اما از سوي دیگر و مهمتر از آن، نماي هر ساختمان بسته به شرایط حیطی از جمله آب و هوا و بارهاي مختلف وارد بر آن از جمله باد، طوفان، زلزله، سیل و ضربه شرایط ویژهاي را تجربه کرده و لازم است در برابر این شرایط پایدار بماند. در طراحی نماي ساختمانها در برابر بارهاي وارده سه عامل به شرح زیر باید مورد بررسی و کنترل قرار گیرد. در این روش از انکر یا غیرنمایان Invisible استفاده میشود به طوری که ابتدا بر قسمت پشت و بر روی دیوار توسط دستگاه اتوماتیک حفره هایی ایجاد میشود ، این دستگاه در چند نقطه با یک اندازه و قطر یکسان حفره ای ایجاد میکند و سپس انکر ها به داخل حفره ها رفته و با پیچ و بست هایی از جنس پروفیل آلومینیومی از داخل کاملا محکم میشوند. از این رو مدیران رتبه اول سازمان ها و مؤسسات علاوه بر روش های جدید تبلیغات تلاش می کنند تا نوع، محل و به خصوص نمای ساختمان مرکزی سازمان خود را به گونه ای طراحی و انتخاب نمایند تا نشان دهنده نوع و اهمیت فعالیت آن ها باشد و به طوری که عکس های ساختمان ها به نوعی بیان کننده نوع فعالیت آنان می باشد.سیستم های به روز نماسازی که با نصب سنگ به روش خشک در دهه هفتاد میلادی برای اولین بار در کشور آمریکا جهت برج های بلند طراحی و مورد استفاده قرار گرفت یکی از روش های نوین و منطبق با استانداردهای جدید ساختمانی بود که این روش ها در دهه هفتاد خورشیدی در ایران اجرا شد که طی سالهای گذشته تا به امروز پیشرفت های چشمگیری در این زمینه ایجاد شده است.

نمای خشک مدرن

Th᠎is post w as wri tten by G᠎SA Con tent Gen erat᠎or  D​em​oversion.

نصاب نمای خشک

توجه بیش از حدی که به این سرامیک می شود به دلیل مزایای آن است که در ادامه آنها را بیان می کنیم. 120 در برند های مختلف به صورت مستقیم توسط نمایندگی ها اعلام می شود و بسیاری از مراکز در زمینه فروش این تولیدات فعالیت دارند. در این سطح عملکرد، خسارات ناشی از خرابی نماي خارجی باید بسیار کم باشد. در حالتی که نماي ساختمان از طریق یک سازه نگهدارنده به قطعات سازهاي متصل باشد (نماي پردهاي)، آزمونهاي ضربه به طور مستقل روي آن انجام میشود. پوششهاي محافظ در برابر شرایط جوي باید توسط اتصال دهندههاي مناسب از جنس آلومینیوم، مس، یا فولاد با پوشش روي یا سایر مصالح مقاوم در برابر خوردگی به پشت بندها متصل شوند. در طراحی نما،کارایی را فدای زیبایی نکنیم! دستورالعمل حاضر نحوه طراحی نما براي مقاومت در برابر این عوامل و نیز شیوه اجراي نماهاي متداول ساختمان در کشور را هم راستا با ضوابط بین المللی ارائه کرده است. در این میان خیلی از ساختمانها هم هستند که ساز مخالف میزنند و از اصول خاصی پیروی نکردهاند و همینطور بر طبق سلیقهی کارفرما، در سطح شهر سبز شدهاند! این نما تقریبا می توان گفت در صنعت ساختمان سازی در حال جایگیزین شدن به جای نمای کامپوزیت می باشد.

این شیشهها در برابر خرد شدن ایمنی بالایی دارند یا پس از خردشدن در قاب خود باقی میمانند. نماي ساختمانها باید قادر به تحمل جابه جایی نسبی و تغییرشکلهاي تعریف شده در این دستورالعمل باشد. در این سطح عملکرد نماي خارجی در اثر بارهاي خارجی دچار آسیب جزیی شود، به گونهاي که در حین زلزله و پس از آن راههاي دسترسی و فرار مانند درها، راهروها، پلهها و آسانسورها مختل نشده و استفاده بی وقفه از ساختمان میسر باشد. با توجه به ضوابط ارائه شده در این دستورالعمل، لازم است اجزاي نما بسته به نیاز، در مقابل بارهاي وارده ناشی از فشار و مکش باد و نیروها و جابجاییهاي زلزله و بارهاي ناشی از ضربه مهار شوند. در فصل دوم الزامات اجزاي نما و در فصل سوم بارهاي وارد بر نما و معیارهاي پذیرش آن ارائه شده نصاب نمای خشک است. در نماهاي مهار شده، قطعات نما توسط اتصالات مکانیکی به سازه متصل شده اند. این جدار میتواند شامل دیوار خارجی و نماي چسبیده به آن بوده یا شامل نما و سازه مجزاي نگهدارنده نما که به آن متصل است باشد. سپس سرامیک با کلیپس ها از طریق رانرهای افقی به زیرسازی اصلی نما متصل می شوند.

قیمت نمای خشک

اگر پروژه در یک منطقه خشک و بدون بارش مکرر باران در حال اجرا است، می توانید زیرسازی را با اسکلت های چوبی بسازید که باید قبل از آن تحت فرآیند حرارتی قرار گیرند. از طرفی با تولید صنعتی مصالح مورد نیاز برای رویه نما و مقاطع زیرسازی نما ازجمله پروفیل های آهنی، آلومینیومی یا گالوانیزه و استیل، با کاهش خطاهای انسانی و در نتیجه بالا رفتن کیفیت نهایی مصالح و نمای اجرا شده مواجه می شویم. سطح عملکرد نما در سازههاي با سطح کاربري متنوع، سطح عملکرد ایمنی جانی است. نمای ساختمانهای واقع در سطح کاربری I با با توجه نوع کاربرد آنها نیاز به طرح لرزه ای ندارد. در این سطح عملکرد، علیرغم خرابیهاي قابل توجه و هزینه بر نماي خارجی، احتمال جداشدگی و سقوط این اجزاء به داخل یا خارج ساختمان وجود ندارد. به طور مثال برای شرایط اقلیمی گرم و مرطوب ، این فضای خالی به گونه ای طراحی می شود که هوای داخل آن قابل تهویه باشد، اما برای شرایط اقلیمی سرد ، گرم و خشک ، نماهای خشک به گونه ای طراحی خواهند شد که هوای داخل فضای خالی محبوس شود که این امر ضریب عایق شدگی ساختمان را نسبت به هوای خارج افزایش خواهد داد .

دیدگاهتان را بنویسید