راهنما قطعی به کتاب های موسیقی

متاسفانه با اینکه ابنسینا یکی از نوابغ در طول تاریخ بشری است و کتابهای او در همه کشورها و نظامهای آکادمیک جهانی تدریس میشود، اما همه آثار او تاکنون به فارسی ترجمه و منتشر نشده است. این دوره در حدود یک قرن طول میکشد. امروزه چیزی نزدیک به نیمی از خرید های اینترنتی توسط موبایل انجام می شود و خرید آنلاین بیش از این که یک انتخاب لوکس باشد، تبدیل به انتخابی شده که راحت تر و بی دردسر از خرید حضوری است. امروزه اپلیکیشن های آموزشی به عنوان راهی کم هزینه و آسان برای یادگیری به حساب می آیند و دسترسی به آموزش سطح بالا و حرفه ای را برای ما راحت تر کرده اند. به عنوان مثال اگر این مجموعه و دیگر آثار بوعلی به آندلس نرفته بود، فیلسوف بزرگی چون «ابنرشد» اکنون در تاریخ فلسفه به عنوان شارح ارسطو وجود نداشت. خضرایی اضافه کرد: ابنسینا در «جوامع علم موسیقی» از تعدادی ساز از جمله «چنگ» و «خجسته» نام میبرد و توضیحاتی درباره آنها ارائه میکند که نشان میدهد با ساختار آن سازها آشنایی کامل داشته است. این مجموعه تمامی مباحث نوازندگی گیتار و تئوری موسیقی و آهنگسازی را در جلدهای مختلف و به شیوه درس به درس و تدریجی مورد بررسی قرار میدهد. Post w as gener at ed  with the ​help of G SA᠎ C onte᠎nt Gen᠎er at or Demoversion!

چرا کتاب موسیقی هیچگونه نیست دوست به کوچک شرکت

زیرا بسیاری از کسانی که در روز آزمون شرکت می کنند، افرادی هستند که شاید رتبه ی چندان مناسبی نداشته باشند، اما تجربه ی زیادی در نوازندگی دارند. علاوه بر آن، تخفیفات ویژه و دورهای نیز از دیگر اقدامات ما برای فراهم کردن شرایط مناسبی در جهت تهیه و خرید انواع کتاب آموزش موسیقی بوده است. مترجم فارسی «الرساله الشرفیه فی النسب التالیفیه» صفیالدین ارموی با اشاره به دانش بسیار ابنسینا در حوزه موسیقیشناسی گفت: ابنسینا به عنوان یک حکیم بهره کافی و مناسبی از دانش موسیقی داشت. زبان کتابهای این فیلسوف بزرگ یک زبان فروشگاه اینترنتی کتاب موسیقی عربی غریب است. برای ترجمه این اثر سترگ نیاز است تا هم احاطه گسترده و وسیعی نسبت به زبان عربی قدیم داشته و هم در دو علم «موسیقی» و «ریاضیات» دانشمند باشیم و باید اشاره کنم که استاد انوار جامع این علوم است. ساز چنگ در زبان عربی به صورت «صنج» نوشته میشد که این عنوان به همین صورت به ترجمه فارسی آن راه پیدا کرده است. نظری به موسیقی عنوان کتابی در زمینهٔ موسیقی غربی و ایرانی، اثر روحالله خالقی است. شما با خریداری این کتاب میتوانید این اطمینان را داشته باشید که کلیه اصولی که در آن فرا میگیرید به صورت کاملا استاندارد کمک شایانی به رشد شما میکند؛ اما نکتهای که در خرید این کتاب باید بدان توجه کنید، این است که این کتاب به صورت خودآموز نیست و توصیه میشود برای درک بیشتر این کتاب و فراگیری بهتر از یک مربی پیانو کمک بگیرید.

کتاب های موسیقی گیتار

سفارش کتاب های موسیقی کمیاب نیز در آموزشگاه موسیقی فرهنگ و هنر پذیرفته می شود و در کمتر از یک هفته در اختیار هنرجویان و اساتید قرار می گیرد. رهیافت و نقطه شروع ما خود مسئله فرهنگ عمومی است؛ یعنی ما دستگاه متولی عرصه موسیقی نیستیم که بخواهیم درباره همه مسائل موسیقی تصمیم بگیریم. موسوی طبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیدگاه ابنسینا درباره علم موسیقی گفت: شیخالرئیس در همه علوم حضور جدی دارد. اساساً یادگیری مبانی آموزشی و شناخت پایهای مفاهیم، نقش ویژهای در یادگیری هر حرفه و هنری دارد. اگرچه هر وسیلهای را که صدا بدهد میتوان ساز نامید ، منظور از ساز وسایلی میباشد که صرفاً برای اجرای موسیقی ساخته شده باشد . عبدالله انوار، مترجم این کتاب نیز در این نشست اظهار کرد: 25 سال پیش، یعنی زمانی که بازنشست شدم، به ترجمه و شرح مجموعه عظیم و سترگ «شفا» اقدام کرده و آن را به سرانجام رساندم. خضرایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بخشهای مختلف علم موسیقی از منظر ابنسینا، گفت: شیخ الرئیس موسیقی را به سیاق گذشتگان شامل دو بخش نغمه و ایقاع میداند. «شفا» تاثیر بسیاری بر همه حکیمان و دانشمندان پس از خود گذاشته است.

در همسنجی این دو متن باید بگویم که اهمیت و جامعیت «جوامع علم موسیقی» از «موسیقی کبیر» بیشتر است. بر این اساس آن نظریاتی که درباره «موسیقیندانی» ابنسینا وجود دارد ناظر به این معنی است. در این بین هم اثر سترگ ابوالفرج اصفهانی با عنوان «الاغانی» هم وجود دارد. وی افزود: اگر اخوان الصفا به نسبت موسیقایی طبیعت قائلند و درباره آن بحث میکنند به این دلیل است که در طبیعت هم نسبتهای کمی وجود دارد و هم تناسبات کیفی. عبدالرضا موسوی طبری نیز در این نشست گفت: موسیقی ایران دو دوره بسیار مهم در حوزه مسائل نظری دارد؛ دوره نخست از تالیفات ابنسینا تا رسائل اخوان الصفا را دربر میگیرد. در همان دوران اخوان الصفا در رسائل خود به سه نوع تناسب قائلند؛ تناسب عددی یا کمی، تناسب کیفی و تناسب موسیقایی که شامل دو نسبت کمی و کیفی هم میشود. همچنین در همین راستا به کتابهایی برمیخوریم که روی جلدشان نام چند ساز آمده و نوازندگان سازهای مختلف را مخاطب خود دانستهاند.

دیدگاهتان را بنویسید