روشهای آسان اطلاعات: نمای خشک ضرورت‌ها برای تازه‌کاران

این نما در برابر مواد خورنده اسیدی و بازی بسیار مقاوم است. وزن نما در اجرای نمای خشک نسبت به روش سنتی بسیار سبکتر است. کاهش زمان اجرا: برخلاف تصور عمومی که وجود دارد، اجرای نمای خشک پیچیدگی کمتری در مقایسه با نماهای سنتی دارد و در زمان کوتاهتری انجام میشود. تایل های پرسلانی معمول در ابتدا ترکیب و خشک می شوند و سپس در دمای 400 kg/cm2 تحت فشار قرار می گیرد. این اتاقک در واقع محل نگهداری کالبد کوروش بوده که پس از مرگ، پیکرش را دورن تابوتی زرین قرار داده، به همراه وسایل شخصی از جمله ردا و جنگ افزارش در اتاقک آرامگاه قرار دادهاند. آرامگاه کوروش در همه دوره هخامنشی سپند (مقدس) بهشمار میآمده این امر باعث گردیده که در دوران اسلامی هم این تقدس حفظ شود، اما تعبیر اصلی بنا دیگر مشخص نبودهاست و از سوی دیگر مردم هم ساختن بناهای با عظمت سنگی را خارج از قوه بشری میدانستهاند و به سلیمان که دیوان را برای کارهای دشوار در خدمت داشتهاست، نسبت میدادهاند. مردم بر اساس اعتقادات خود ساختن بناهای بزرگ سنگی همانند آرامگاه کوروش را خارج از قوه بشری میدانسته و ساخت آنها را به سلیمان که دیوان را برای کارهای دشوار در خدمت داشتهاست، نسبت میدادهاند.

نما های خشک

به همین جهت آرامگاه کوروش را هم از بناهای آن میشمردند و آن را به مادر او نسبت داده و «مشهد مادرسلیمان» میخواندند. به همین جهت آرامگاه کوروش را هم از بناهای آن میشمردند و آن را به مادر او نسبت میدادند و «مشهد مادر سلیمان» میخواندند. ساختار کلی آرامگاه از دو قسمت تشکیل شده، قسمت نخست به صورت سکویی شش پلهای پایه و اساس بنا است که ریشه در بناهای آئینی همانند معبد ایلامی چغازنبیل دارد. این بنا به همراه دیگر بناهای مجموعه پاسارگاد در تیرماه ۱۳۸۳ در فهرست میراث جهانی جای گرفت. برخی از مصالح که برای نمای خشک میتوان استفاده کرد عبارتند از: صفحات رزین اشباع شده، پشم معدنی فوقالعاده فشرده، الیاف سیلیکات کلسیم، ورقههای آلومینیوم و کاشیها و آجرهایی سفالین که گسترهای وسیع از رنگ و بافت را در برمی گیرد. این آرامگاه نزدیک ۵۳۰ تا ۵۴۰ پیش از میلاد از سنگ آهکی به رنگ سفید ساخته شدهاست. وی پس از سالها تلاش جهت توسعه و پیشرفت کشور و برقراری صلح و امنیت در سال ۵۲۹ پیش از میلاد چشم از جهان فروبست و پیکرش در این بنا آرام گرفت. در محوطهٔ حفاظتی اطراف، باقیماندههای دیگری نیز هستند: محدودهٔ مقدس (حدوداً ۵۵۰-۵۳۰ پیش از میلاد)، و محوطههای تل نوخودی، تل خاری، تل سه آسیاب، دوتلان، که برخی از اینها متعلق به ماقبل تاریخ هستند، همینطور مدرسه یا کاروانسرا (سده ۱۴ میلادی).

شرکت های نمای خشک

البته استفاده از این نما تنها به بخش بیرونی ساختمان محدود نبوده و امکان استفاده از آن در نماسازی حمام و شومینه نیز رایج می باشد. می باشد. برای اطلاع از نماسازی ساختمان با ما تماس بگیرید. آهنی یا آلومینیومی ( و از همه مهمتر خود سنگ یا سرامیک مصرفی را بازیافت نموده و هر کدام از این مصالح را در مکانها و محل های دیگری بسته به نوع کاربری، استفاده نمود و این بدان معنی است که تمامی هزینه هایی که برای اجرای این نما صورت می گیرد بعد از پایان کار ساختمان، با لحاظ درصد استانداردی از استهلاک مصالح ، به کارفرما باز خواهد گشت . قیمت پیچ و رولپلاک سنگ نما : پیچ و رولپلاک ساختمان قیمت پیچ و رولپلاک نمای ساختمان : قبل از برآورد قیمت پیچ و رولپلاک میباید از کار بازدید شده و یا از طریق عکسها و ابعاد ارسالی از طرف کارفرما محاسبه و درنهایت قیمت پیچ و رولپلاک نمای ساختمان در قابل پیش فاکتور با دیتایل اجرایی جهت مشتری ارسال گردد .

نحوه اجرای نمای سرامیک خشک

کوروش در سال ۵۵۰ پیش از میلاد امپراتوری هخامنشی را پایهگذاری کرد. نزدیک به صد سال پیش باور بر این بود که این بنا آرامگاه مادر سلیمان باشد و در دورهٔ اتابکان در زمان آل بویه با استفاده از ستونهای برجای مانده از کاخهای باستانی مسجدی با نام «مسجد اتابکی» در گرد آن ساخته و یک محراب کوچک در خزانهٔ آرامگاه کندهکاری شد. آن را به عنوان زندان سلیمان میشناسند. بنابراین نما آن بخش از ساختمان است که از فضاهای عمومی (خیابان، میدان) دیده میشوند. چنانچه بدون توجه به این موارد، اقدام به نصب سنگ شود بعد از مدتی، نمای سنگی ساختمان با ریزش ها و سقوط مواجه می شود.در این موارد نیز نیاز است تا با استفاده از پیچ و رولپلاک سنگ نما آن را ترمیم کنید.به جز این مورد، ممکن است در اثر بارندگی یا حوادثی چون زلزله، سنگ ها از جای خود کنده شوند. سنگ نوشتهٔ بیستون بسیاری از رویدادها و کارهای داریوش اول را در نخستین سالهای فرمانروایی اش که سختترین سالهای فرمانروایی وی نیز بود، بهطور موشکافانه روایت میکند. این درگاه کوتاه نیز دارای دو در سنگی بوده که از بین رفتهاست. نمای سرامیک خشک پرسلانی در دو نوع سوراخ دار و تو پر تولید شده و در بازار مورد عرضه قرار می گیرد.  Th is c᠎on te​nt was do ne with G SA Con᠎te nt Gen erator DEMO .

اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد اجرای نما لطفا از سایت ما دیدن کنید.

دیدگاهتان را بنویسید