سریع و سرراست اصلاح در شما نمای سنگ

بیشتر به سراغ خلاقیت در طراحی نما بروید. امکان دوباره کاری بیشتر می شود. اجرای نمای لوکس یا قسمت بیرونی ساختمان شما مهم تلقی می شود زیرا این قسمت اصلی است که از هر طریقی به خانه شما جذابیت می بخشد. شرکت آکاد، ارائه کننده بهترین سیستم های نمای سرامیک خشک ساختمان می باشد که کلیه خدمات را از ۰ تا ۱۰۰ به صورت کامل به مشتریان در سراسر کشور ارائه می کند. اگر بخش یا قسمتی از نمای ساختمان دچار ریزش شود ،امکان دارد همه ی نما در مدت زمان کوتاهی دچار ریزش یا سقوط شود. برای پیچ و رولپلاک سرامیک نمای ساختمانی نیروی ماهر و آموزش دیده از سوی شرکت معتبر خدمات نما به محل ساختمان مورد نظر اعزام و به کمک ابزار استاندارد و طناب محکم کار در ارتفاع را انجام می دهند. 7-برای پیچ کردن نمای سرامیک یا پاسیو نورگیر پیچ و رولپلاک و واشر را در کنج سرامیک ها می زنیم .با این کار دیگر سرامیک ها خورد نمی شود و سالم می ماند.

نحوه اجرای نمای سنگ خشک

​C on᠎tent has be᠎en generated ᠎by behsaznama C on​te᠎nt  Genera tor  DEMO.

اما درباره ی نورگیر و پاسیو که 80 درصد آنها سرامیک کار شده و این برای واحدی که در هم کف قرار دارد خیلی خطرناک می باشد. برای اینکه معایبی که در بالا عنوان شد از بین بروند نمای خشک به خصوص نمای سرامیک خشک روی کار آمده است. اولین بار نمای خشک در سال ۷۰ میلادی توسط آمریکایی ها مورد استفاده قرار گرفت و علت آن هم این بود که این نوع نما در مقابل وزش شدید باد مقاوم تر بوده و امکان سقوط آن از نما کمتر است. بدلیل نچسبیدن مستقیم پوشش نما به سازه ساختمان، تکه های پوشش نما برای حرکت برطبق ضریب انبساط خود و مستقل از حرکات سازه ساختمان آزاد، و از پیروی کردن از ارتعاشات و نشست بار ساختمان بواسطه الاستیسیته بست ها رها می باشند. دیوار پشتیبان نما که بار سیستم اتصال خشک سرامیکی به آن وارد می شود باید از نظر دارا بودن سطحی صاف و شاغولی و در محدوده رواداری های مجاز و شرایط تعیین شده برای نصب سیستم سرامیکی بررسی شود. ᠎This article has  be en do ne ​by G SA C onte nt Gener᠎at or  Dem oversion !

وقتی که در نمای ساختمان از سنگ استفاده میکنیم، علی رغم این که دارای زیبایی است اما چون سنگهای به کار برده شده در نما دارای سطحی صاف و صیقلی هستند ممکن است با ملاتی که در پشت آن قرار میگیرد چسبندگی کامل پیدا نکرده و در صورت وقوع زلزله نه چندان بزرگ و یا به دلیل اختلاف ضریب انبساط حرارتی سنگ با ماسه و سیمان پشت آن، ملات پشت سنگ از آن جدا شده و به احتمال خیلی زیاد سنگ نما سقوط خواهد نمود. این افراد آموزش دیده بدون داربست و به کمک طناب محکم کار در ارتفاع را انجام می دهند. البته این گروه ارتفاع کار باید دارای ابزار دیگراستاندارد برای انجام سفت کاری جایگاه سنگ یا سرامیک در نمای ساختمان باشند .در ادامه ی مطلب در این باره به بررسی بیشتری خواهیم پرداخت . ارتفاع کاران نمای ساختمانی از سوی شرکت های معتبر خدمات نما برای کار محکم سازی سنگ نما به مکان مورد نظر اعزام می شوند. اجرای نمای سنگ خشک، سرعت اجرای بسیار بالاتری نسبت به روش اجرای سنگ تر (با ملات) دارد. این روند باعث می شود تا سرعت اجرای نمای خشک به صورت قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کند و تا ۵۰ درصد در زمان اجرای پروژه صرفه جویی خواهید داشت.

نصاب نمای سرامیک خشک

ریزش سنگ نما ،سرامیک نما و دیگر مصالح ممکن است باعث مرگ ناگهانی فرد گردد. عوامل زیادی هستند که بر مصالح نمای ساختمانی از جمله سرامیک تاثیر زیادی می گذارند و باعث می شود سرامیک یا دیگر مصالح ساختمانی از بخش نمای ساختمانی شل و کنده شده و در انتها به پایین ارتفاعات نما سقوط کنند. که سقوط سنگ نما یا سرامیک نما می توانند باعث به وجود آمدن مشکلات فراوانی برای همسایگان مجاور ساختمان، ماشین های پارک شده در پایین ارتفاعات ،افرادی که در پایین ارتفاع در حال تردد هستند به وجود آورد. 1-نشست ساختمان 2-اسکوپ نکردن سرامیک نما 3-خاک برش کاری که پشت سرامیک نشست کرده 4-ریختن سیمان خشک روی ملات پشت سرامیک 5-ریختن نخاله لابه لای ملات 6-استفاده نکردن از ملات و سیمان درجه 1 7-استفاده از سرامیک نامرغوب 8-ورود آب باران به پشت سرامیک ،سنگ و ملات باعث شل شدن سرامیک از نما می شود.که تنش فشاری و کششی به اتصال ملات و سنگ انتقال می یابد که باعث ترک مویی در سطح سنگ یا سرامیک در نما شده و به دنبال آن سقوط سنگ ریزه یا سرامیک از نما به پایین ارتفاعات خواهد شد. Art᠎icle has be​en c​re᠎at ed with behsaznama Cont ent Ge᠎ne rato᠎r DEMO !

اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد نمای خشک لطفا از سایت ما دیدن کنید.

دیدگاهتان را بنویسید