هشت نکات جالب درباره اجرای نما از منابع بعید

بنابراین مجری نصب نما باید دقت و حساسیت های لازم را زمان اجرای نما به خرج دهد. اگرچه کرسی چینی مشمول همه آن ضوابط نمیشود، اما مواردی را باید حین اجرا در نظر گرفت. 1- ملات ماسه-سیمان در ساخت دیوار (یا جرز و یا ستون) آجری، بلوک سیمانی و سنگی استفاده میشود. اما خواست کارفرمای پروژه استفاده از حداکثر نور طبیعی و نمای شفاف و طرحی مدرن بود. به همین دلیل هم برای پروژه ها و ساختمان های مرتفع بسیار سریع و آسان تر از سایر نماها مانند نمای آجری می توان نمای خشک را نصب کرد. این تیم متشکل از افراد متخصص و خلاق طراحی و پروژه شمارو طبق خواسته های شما و طبق متد روز و استاندارد ها به بهترین نحو ممکن انجام نموده تا رضایت کامل مخاطبین را جلب نماید. و چسبندگی بین کرسی و مصالح ایزولاسیون بهصورت کامل انجام پذیرد؛ بهطورکلی به دلیل جنس عایق، مقاومت برشی دیوار در محل ایزولاسیون کاهش مییابد.

مصالح نمای خشک

در مواردی لازم است که طراحی نما ساده انجام شود و در موارد دیگر توجه به جزئیات و اجرای یک نمای پیچیده مهم است. برای یک رگه کردن کرسی در راستای عرضی میتوان یک ریسمان بلند در این راستا مماس با دیوار همسایه کشیده، به اندازه ضخامت نمای اجراشده روی دیوار همسایه از ریسمان عقبنشینی کرده و سروته کرسی را آجر میگذاریم، حال ریسمان را بر روی این آجرها بسته و در تمام طول، کرسی را بنا میکنیم. برای جلوگیری از انتقال رطوبت از یک ساختمان به ساختمان کناری، بهتر است کرسی همتراز با کرسیهای مجاور اجرا شود. • ازآنجاییکه کرسی وظیفه انتقال بار را بر عهده داشته و بخش مهمی در مسیر انتقال نیرو در سازه بهحساب میآید، با افزایش عرض کرسی، ضریب اطمینان سازه در این بخش بالاتر خواهد رفت. از گچ تنها در نگهداشتن شمشه استفاده میشود که باید با ضوابط مندرج در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان و استانداردهای ملی مربوطه، از جمله استاندارد ملی ایران (شماره 1-12015)، مطابقت داشته باشد. سرامیک هایی که در این نما مورد استفاده قرار می گیرند از مواد معدنی غیر فلزی هستند که شما باید بدانید خاصیت فلزی درون آنها وجود ندارد. از بلوک سیمانی نیز میتوان در اجرای کرسی استفاده کرد.

طراح و مجری نمای خشک

در این مقاله از مجله خدمت از ما به نحوه نصب سنگ نمای ساختمان و اجرای نمای سنگی اشاره خواهیم داشت. بیشترین تمرکز مهندسین معمار در مرحله زیرسازی یا نبشی کشی نمای ساختمان است. آهن کشی نمای ساختمان به مهندسان کمک می کند بدون هیچ محدودیتی هر طرح و شکلی که بخواهند در نمای ساختمان ایجاد کنند و با این کار زیبایی ظاهری و ارزش مادی آن را افزایش دهند. در این روش امکان اعمال طرحهای خاص کلاسیک و شکسته در اجرای سنگ نمای ساختمان به نسبت روشهایی مثل اجرای سنگ نمای تر یا دوغاب سخت تر میباشد. اجرای هر عملیات عمرانی مستلزم رعایت همزمان نکات تجربی و آییننامهای است. همانطور که گفته شد، کاهش وزن ساختمان ارتباط مستقیمی با کاهش نیروی زلزله بر ساختمانها دارد و در جهت تذکرات و نکات ویژه آیین نامه زلزله ایران (۲۸۰۰) و دیگر آیین نامههای زلزله دنیا خواهد بود و طراحی زیرسازی ساختمان و مصالح هر نما بر اساس اصول طراحی استاندارد و منطبق با شرایط مندرج در آیین نامه ۲۸۰۰ ایران و اتصال به سازه اصلی ساختمان میباشد، بدان معنی که در هنگام وقوع زلزله، حرکات بخش نما و متعلقات مربوطه بصورت جداگانه با تغییر مکان جانبی سازه صورت میگیرد و این موضوع مانع ورقه شدن نما و سقوط قطعات آن به مانند نمای دوغابی خواهد شد و لذا باعث کاهش تلفات انسانی و دیگر خسارات ناشی از سقوط نما میگردد.

اتصالات نمای خشک

اما در مناطقی که سطح آب زیرزمینی پایینتری دارند معمولاً برای پرکاری از مخلوط خاک و قلوهسنگ استفاده میشود که هر چه این ترکیب همگنتر باشد بعد از تراکم، باربری بهتری را به دست میدهد. مطابق با ضوابط مبحث هشتم، مشخصات ماسه مصرفی باید با موارد عنوانشده در مباحث ۵ و ۹ مقرارت ملی ساختمان مطابقت داشته باشد. براکت های آجری در این قسمت باید توجه داشته باشیم که فلز مقاوم در برابر آن انتخاب شده است تا از آسیب محیط زیست جلوگیری کند. آجر مرسومترین مصالح مورداستفاده در کرسی چینی است. مرسومترین سیمان مورداستفاده در کرسی چینی سیمان پرتلند تیپ ۲ میباشد. این نما به جز وزن خود هیچ بار دیگری را متحمل نمیشود و به دلیل ساختار خاص سازه ای در برابر نفوذ آب و هوا تبادل حرارت و برودت، نوسانات ناشی از فشار باد، نیروی زمین لرزه از مقاومت فوق العاده ای برخودار است. آب بندی کردن پنجرهها و پیش آمدگیهای ساختمان و ممانعت از ایجاد پل حرارتی طراحی اتصالات و نوع مصالح مورد استفاده در نمای خشک علاوه بر مشخصات فنی فوق باید قیمت مناسب، زیبایی نما، سهولت و سرعت در اجرا را در بر گیرد. چراکه در نمای سرامیکی که آب کمتری جذب ساختمان م شود.  This art ic le h​as ​be en g᠎enerat ed  by ᠎behsaznama Content  Genera​tor DE MO᠎!

اگر شما هر گونه سوالی در رابطه با کجا و نحوه استفاده از نحوه اجرای نمای خشک ساختمان دارید، می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید