چه کسی دیگری می خواهد درباره کتاب های موسیقی بیاموزد؟

وی در دبیرستانهای البرز و دارالفنون سالها تدریس کرد و بعد از آن ، چند سال در سمت مدیرکلی فرهنگ استان مازندران ، ریاست ادارهٔ محاکمات وزارت فرهنگ و مدیریت کل باستانشناسی بود تا اینکه در ۱۳۴۷ش از خدمت بازنشسته شد. آموزشگاه موسیقی فرهنگ و هنر کرج با مجوز رسمی درجه یک از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای سهولت دسترسی اساتید و هنرجویان به کتاب های موسیقی آموزشی و لوازم جانبی سازها تمامی کتاب ها و لوازم مورد نیاز را در آموزشگاه ارائه می دهد. حضور در مسیری پرچالش که موسیقی زیبای آهنگساز آن را برای ما ومردم دنیا خاطره ساز کرد. او یک نوازنده پیانو، آهنگساز، خواننده وترانه سرا بود که حضور در پروژه پت و مت برای او شهرت جهانی به دست آورد. ۱۱ قطعهی ایرانی و آذری برای گیتار کلاسیک در کنار پنج آواز محلی ایرانی دو قدم مهم در ارائهی کارهای ایرانی در رپرتوار جهانی گیتار کلاسیک هستند. در ترجمه این کتاب به چند دلیل از معادل سازی برای واژه ها و اصطلاح های فنی یا به کارگیری معادل های موجود تا حد ممکن پرهیز کرده ام، و دلایل به اختصار چنین بوده اند: واژگان تخصصی رشته های گوناگون هنری، علمی، تکنولوژیک، اجتماعی و سیاسی همواره محصول جانبی جریان هایی زنده و پویا بوده اند و آشکار است که با پرداختن به معلول ها نمی توان هیچ سهمی در آفرینندگی یا حتا تولید داشت، تردیدی نیست که اگر روزی بتوانیم در زمینه پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر نقش جهانی ایفا کنیم آنگاه اصطلاح رایانه نیز به طور طبیعی جایی برای خود در فرهنگ پویا باز خواهد کرد؛ واژگان موسیقی علمی، شاید بیش از واژگان هر رشته دیگر، جهانی است و چون دوستداران و دانشجویان جدی موسیقی دیر یا زود ناگزیر از مطالعه متون غیرفارسی خواهند بود پس چه بهتر که این واژگان از آغاز به آنان شناسانده شود. ᠎This has be᠎en generat ed with t he help of sahandbook C onte nt  Ge᠎nerato​r ᠎DEMO !

کتاب های موسیقی هنرستان

و در پاسخ به سؤال «در خصوص ارکستراسیون و رنگبندی سازها چه اندیشیدهاید؟ حذفها و تغییرات در فرهنگ جمعی در طول تاریخ نشانگر بالندگی است و همین فرهنگمداری است که قوامبخش معنای حیات جمعی است. توجه به سنت و آنچه که حافظهی جمعی یک گروه آن را آشنا میپندارد ارزشش نه فقط در حفظ میراث گذشته، بلکه در انسجام جمعی و همگام با آیندهْ زیستن است. آنچه بهانهای شد تا بار دیگر رجعتی به کلیدواژه «تیتراژ» داشته باشیم، مروریبر ماندگارترین و خاطرهسازترین موسیقیهای مربوط به برخی برنامهها و آثار سینمایی و تلویزیونی است که برای بسیاری از مخاطبان دربرگیرنده خاطرات تلخ و شیرینی است و رجوع دوباره به آنها برای ما در هر شرایطی میتواند یک دنیا خاطره به همراه داشته باشد. ترانههای محلی ایران برای پیانو در پنج جلد سالها پیش از سوی بیضایی عرضه شده بود و در کتاب جدید برخی از همان قطعات برای تنظیم روی ساز گیتار انتخاب شدهاند. در پیشگفتار کتاب خبر از انتشار دومین دفتر از این مجموعه برای گیتار هم آمده که با توجه به آنچه که در این کتاب شاهد هستیم، خبر خوشایندی است. بهدلیل آشناتر بودن این موسیقی برای مخاطبان، استقبال از تنظیم موسیقیهای محلی، فیلم، ترانهها و غیره، امری قابل پیشبینی است.

امروزه نیز از این ساز در نواختن انواع سرود و آواز استفاده میشود. از گذر این تلاش، او علاوه بر تنظیم به مباحث نظری این کار هم پرداخته است و چهرهای شناختهشده در این عرصه محسوب میشود. نوازنده برای اجرای صحیح آنچه که در کتاب آمده باید سطح تکنیکی قابل قبولی داشته باشد در غیر این صورت چه در «تمپو» و چه در موزیکالیته و پیوستگی و آرتیکولاسیون دچار مشکل میشود. در شهرستانها نیز از پست پیشتاز استفاده میشود. قطعات تنظیمی افشار، از باخ گرفته تا موسیقی ایرانی و آذری، برای گیتاریستهای سطح متوسط و بالاتر قابل استفاده است. ۱۱ قطعهی ایرانی و آذری برای گیتار کلاسیک تنظیم «لیلی افشار» و ترانههای محلی ایران برای گیتار تنظیم «سیاوش بیضایی» و «گارنیک دِر اوحانیان» بهترتیب بههمت مؤسسهی فرهنگیهنری ماهور و انتشارات نوگان منتشر شدهاند. توضیح دربارهی ترانههای محلی ایران برای گیتار را با یادآوری نکتهای آغاز میکنم که در مواجهه با این کتاب ضروری است؛ همکاری سیاوش بیضایی و گارنیک دِر اوحانیان در این کتاب به این قصد بوده است که آنچه که پیشتر بیضایی برای پیانو از موسیقی فولک تنظیم کرده است را اوحانیان برای گیتار بازنویسی کند. پیشتر ضبط برخی از این قطعات در سیدی هزار و یکشب بهنوازندگی افشار عدهای را ترغیب به یادگیری آنها کرده بود که اینک با در دسترس قرارگرفتن نت آنها میتوان انتظار داشت که بیشتر شنوندهی این آثار در برنامههای اجرایی گیتار باشیم.

چرا هیچ کس درباره کتاب موسیقی صحبت نمی کند و امروز چه کاری باید انجام دهید

این دو کتاب متمایز از کتابهای دیگری که در راستای تنظیم موسیقی ایرانی برای گیتار در سالهای گذشته منتشر شده است، نگاهی حرفهای به این مقوله داشتهاند و قدمی رو به جلو، بهشمار میروند. برای این منطور روی دکمه ” خرید گیفت کارت ” کلیک می کنیم. این کتاب آغازی برای هارمونی ایرانی بوده است. هرچند این قطعات، برای صحنهای خاص، ساخته شدهاند؛ ولی به تنهایی نیز ارزش موسیقایی والایی دارند و میتوان آنها را هم برای آموزش و هم به عنوان قطعات اجرایی، به کار فروشگاه کتاب موسیقی برد. بیشتر این کتابها نوازندگان مبتدی را مخاطب اصلی خود انگاشتهاند؛ یعنی تنها سعی در ارائهی ملودی بدون همراهی صداهای دیگر داشتهاند تا با سادهکردن کارِ نواختن، بیشترین تعداد مخاطب را جذب کنند. گارنیک دِر اوحانیان که از نوازندگان و مدرسان باسابقهی گیتار کلاسیک است، در بازنویسی این قطعات بیشتر پوزیسیونهای سر دسته و رجیستر میانی گیتار را مد نظر داشته و هر آنچه را در انگشتگذاری دست چپ ضروری بوده مکتوب کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید